Původní dětský folklorní soubor KŘINIČÁNEK byl v Krásné Lípě založen již roku 1986. Během této doby jím prošlo mnoho tanečníků, zpěváků a muzikantů. Soubor vystupoval hojně doma i v zahraničí, pořádal nejrůznější akce pro děti, mládež a seniory jako jsou dětské karnevaly, výchovné koncerty či pravidelná vystoupení v domově pro seniory v čase vánočním, masopustním a velikonočním. Za zmínku též stojí velice úspěšný projekt konaný v roce 2004 ve spolupráci s místní základní školou „Pojďte, zatancujeme si“, v němž se během celého víkendu podařilo pro děti a mládež vytvořit několik „tanečních dílen“.

Soubor se pravidelně zúčastňoval domácích i zahraničních folklorních festivalů a soutěží, ve kterých úspěšně reprezentoval nejen Šluknovský výběžek, ale i celou Českou republiku, například celostátní přehlídka dětských folklorních soborů 2009 v Jihlavě. V roce 2020 soubor kvůli pandemii COVID-19 zanikl.

Od roku 2022 se píše nová éra existence souboru. Ve vedení souboru nadále pokračují zkušení umělečtí vedoucí Hanka a Míra Brabníkovi, které organizačně a technicky podpořili nadšení folkloristé Zdenička a Péťa Semelkovi, Naďa a Jirka Semelkovi a Jana a Michal Votápkovi, aby soubor mohl nadále vychovávat mladou generaci dětí, které povede lásce k tradicím, písním a tancům.

Soubor zpracovává oblast celých Čech, převážně pak oblast Podještění, Pojizeří a Českodubsko.

V souboru děti rozvíjejí pohybové a hudební nadání, estetické cítění a svou dětskou přirozenost. Soubor pracuje s muzikálnosti a hravostí dětí. V souboru se děti také učí smyslu pro zodpovědnost vůči kolektivu, jsou vychovávány k loajálnosti, ale zároveň soubor nechává vynikat jedinečnost každého z nich. 

Vedle samostatného fungování dětského souboru FS Křiničánek také úzce spolupracuje s Folklorním souborem Lužičan z Krásné Lípy.